Velký Osek

Hydrometeorologický monitoring

TONICE-BEZEDNÁ LIMNIGRAF BAČOVKA O PROJEKTU
Hydrologický monitoring v oblasti Velkého Oseka

Monitoring vodní bilance probíhá na základě smlouvy o spolupráci, která byla uzavřena mezi Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., a obcí Velký Osek.

V celé oblasti středního Polabí v posledních letech dochází ve spojitosti s nárůstem teploty vzduchu ke snižování zásob vody v půdě a zároveň narůstá spotřeba vody vegetací. Oblast Polabí je vzhledem k častému zastoupení písčitých půd jedním z nejohroženějších území ze strany půdního sucha a výsledky projektu tak přispějí k řešení problémů s nedostatkem vodních zdrojů.

Monitoring probíhá na čtyřech lokalitách