Velký Osek

Hydrometeorologický monitoring

TONICE-BEZEDNÁ LIMNIGRAF BAČOVKA O PROJEKTU
Tonice-Bezedná
Měřící technika
Srážkoměr: Fiedler SR02
Teploměr / vlhkoměr: Fiedler RVT11/RK5
Pyranometr: Kipp&Zonen CMP3
Půdní čidla: Campbell CS650
Pozice na mapě